Kết quả tìm kiếm


Thép tấm A36 được sử dụng trong một cấu trúc chung, như các tòa nhà, cầu, tàu, xe lửa và các cấu trúc khác

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thép Nga Sơn

Hotline 0914 43 47 45 - 0908 853 689

Kinh doanh

Mr. Tuấn 0914 43 47 45
Mr. Tân 0987 933 163
Email : thepngason@gmail.com